Mở rộng thị trường đá mỹ nghệ Ninh Vân, bài toán chưa có lời giải?